Сурах бичигт жил бүр өөрчлөлт оруулдаггүй

Хуучин ном, дэвтэр болон акталсан зарим сурах бичиг бүхий агуулахын байрыг харуулсан 2012 оны гэрэл зургийг одоо болж байгаа мэтээр олон нийтийн цахим сүлжээнд байршуулж, жил бүр сурах бичигт өөрчлөлт оруулж, хэвлэж, устгал хийдэг тухай ташаа мэдээллийг түгээжээ.

2426 | 3 жилийн өмнө | 0
Бүгд

Шинэ мэдээ

Ямар нэгэн санал асуулга алга байна