2014 Улс төр | ҮНДЭСНИЙ МЭДЭЭЛЛИЙН СҮЛЖЭЭ - EKHORON21.MN

Сонгуулийн хуулийг эцэслэнэ

50 | 4 долоо хоногийн өмнө | 0

Хүний эрх зөрчсөн заалтыг хаслаа

65 | 4 долоо хоногийн өмнө | 0

Сонгуулийн хуулийг эцэслэн батална

60 | 4 долоо хоногийн өмнө | 0
Бүгд

Видео

Ямар нэгэн санал асуулга алга байна