ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГЫН ТУШААЛААР...

2015-03-12 14:29:43 | 1243 | 0


Гурвансайхан сум:Барилга, хот байгуулалтын яамны төрийн нарийн бичгийн даргын тушаалаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг, аймгийн газрын алба, сум орон нутгийн холбогдох дарга, мэргэжилтнүүд НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран хэрэгжүүлж буй “Мянганы хөгжлийн зорилтод хүргэх, орон нутгийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулахад үзүүлж буй дэмжлэгийг өргөжүүлэх нь. Хөдөөгийн ус хангамж, ариун цэврийн байгууламж-МОН/13/302 төсөл” дуусаж байгаатай холбогдуулан тус төслийн хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн инженерийн шугам сүлжээ, цэвэрлэх байгууламжийн ажлын гүйцэтгэлтэй газар дээр нь танилцаж, чанар байдлыг шалгаж, хүлээн авч, цаашид хийж хэрэгжүүлэх ажлуудын талаар холбогдох арга хэмжээ авч ажиллаа.

Сэтгэгдэл үлдээх

Бүгд

Шинэ мэдээ

Ямар нэгэн санал асуулга алга байна